• Türkçe
  • English
Erkeklerde saç dökülmesi sebepleri PDF Yazdır E-posta

Erkeklerde saç dökülmesinin en bilinen sebebi androgenetik alopesidir ve aynı zamanda bu durum kalıtımsal ya da en yaygın kellik olarak da adlandırılır. Bu durum dihidrotestesteron denilen erkeklik hormonunun genetik olarak kafa derisindeki saç foliküllerine etkisinden kaynaklanmaktadır. Kafamızın ön, yukarı ve tepe kısımları ( arka ve yanlar hariç) DHT hormonuna duyarlı saç foliküllerinden oluşmuştur ve bu Norwood tarafından anlatılan Norwood sınıflaması olarak tarif deilmiştir. (Bakınız Norwood sınıflaması.)

Kelliğin daha çok anne tarafından geldiğine dair bir inanış vardır. Aslında her iki taraftan da genetik olarak geçmektedir. Fakat son yapılan araştırmalar durumun düşünülenden daha karışık olduğunu göstermiştir. X kromozomların saç dökülmesi üzerindeki etkileri anneden alınanları baba tarafından alınanlara nazaran daha önemli kılmıştır.

Testeron, 5-alfa redüktaz enzim aracılığı ile DHT'ye dönüşür. DHT erkeklerde saç dökülmesine neden olur. Bir başka deyişle, DHT minyatürizasyona neden olarak daha ince, kısa ve kırılgan saçlar oluşturur. En sonunda, tüm saçlar tamamen dökülür.
Aşağıdaki hastada kafasının yandan çekilmiş fotosunda saçlarının DHT den etkilenmediğini görüyoruz. Resimde kişinin terminal saç dediğimiz kalın telli saçlarını ve arada da birkaç tane seyrelmiş saçları olduğunu görüyoruz. Bu normaldir.

Bu bize kelliğin ilk aşamasının saç dökülmesinden değil devamlı saç boyutundaki kısalma ile başladığını göstermektedir- ilk saç dökülmesinde bütün saçlar hala mevcuttur. Bu gerçek Propecia gibi ilaçların saç dökülmesinde işe yararken ( çünkü minyatürizasyon dönemini durdurabilir) tamamen kelleşmiş alanda bir faydası olmadığının bir göstergesidir. Bu gerçek ayrıca saç ekimleri düzgün planlanmazsa ekilen saçların yeniden dökülebileceğinin ipuçlarını vermektedir (güvenli bölge dışından alınan saçlarla yapılanlar).

Androgenetik saç dökülmesi

Androgenetik saç dökülmesi birbirinden bağımsız üç faktörle ilişkilidir: genler, hormonlar, yaş.

 Genler

Kalıtsal genler olmadan kellik meydana gelmez. Bu genler ebeveynlerden geçer. Gen kromozomların üzerinde bulunan, kimyasal olarak kodlanmış kalıtsal bilginin küçük bir parçası olarak tanımlanabilir ve DNA nın küçük bir parçasını temsil eder. Kromozomlar çift olarak yer alır( insan vücudunda 46 kromozom vardır) ve her birey 23 anne ve 23 babadan olmak üzere kromozomlarını ailesinden alır. Erkeklerde saç dökülmesinde birden çok gen neden olmaktadır. Eğer birden çok gen bir özellik oluşturuyorsa, bu poligenik olarak adlandırılmaktadır.

X ya da Y kromozomları üzerinde bulunan genler cinsiyet genleridir. Geriye kalan diğer 22 çift kromozom otozomal genlerdir. Kelliğe neden olan genlerin otozomal genler olduğu düşünülmektedir. Bu saç dökülmesinin anneden veya babadan gelen genler yüzünden olduğu anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, saç dökülmesinin sadece anne tarafından gelen genlerle oluştuğu düşüncesi yanlıştır. Fakat hala anneden gelen kromozomların neden daha büyük öneme sahip olduğu tam olarak anlaşılmamıştır.

'baskın' kelimesi kişinin özelliğinin ortaya çıkmasını sağlayan çift genden sadece birinin yeterli olduğu durumu ifade eder. Bir de çekinik gen vardır bir özelliğin ortaya çıkması için bu iki geninde olması gerekir. Androgenetik saç dökülmesine neden olan genler baskın genlerdir.

Bir kişinin kellik genlerine sahip olması, bu özelliğin kendiliğinden ortaya çıkacağı anlamına gelmez. Bir genin bir kişinin özelliğini etkileyebilme özelliği o genin etkinlik özelliği olarak adlandırılır. Gen ekspresyonu birçok faktöre bağlıdır fakat en önemlileri hormonlar ve yaştır.

Hormonlar

Hormonlar vücudumuzun içsalgı bezlerinde oluşan biyokimyasal maddelerdir. Hormon salgılayan bezlerce salgılanan hormonlar kan dolaşımı yoluyla tüm vücudumuzu dolaşır. Bu kimyasal maddeler çok güçlüdür çok az bir miktarı bile vücutta çok etkilidir.
En önemli erkek seks hormonu testerondur. Testeron ve erkeklik ile ilgili diğer hormonlar sadece testislerde üretilir, bu yüzden, testisler gelişip büyüyene kadar erkeklik hormon seviyesi yetişkin hormon seviyesine ulaşamaz. Bu hormonlar ergenlikte oluşan değişimlerin de nedenleridir: örneğin ses tonundaki değişim, sakalların ve bıyıkların büyümesi, kaslarda gelişmeler, temel vücut şeklinin değişmesi gibi.

Sivilce ve sakalların büyümesi sağlayan bu hormonlar aynı zamanda saç dökülmesinin oluşmasına da sebep olabilir. Androjen; testeron ve onunla bağlantılı DHT hormonu bazı saç foliküllerin azalmasına ve ölmesine neden olur. Testislere ek olarak böbrek üstü bezleri her iki cinsiyette androjen denilen erkeklik hormonu üretir. Ayrıca Kadınlarda yumurtalıklar saç köklerini etkileyen hormonların kaynağı olabilir.

Testeronlar ve hormonsal olarak uyarılan saç dökülmesi arasındaki özel ilişki bu yüzyılın başlarında bir psikiyatrist tarafından keşfedilmiştir. O dönemde, kastrasyon zihinsel hastalarda sıkça uygulanıyordu. O dönemde uygulanacak başka tedavi olmadığından bunun zihinsel engelliler için bir tedavi yöntemi olduğuna inanıyorlardı. Kastrasyonun birçok hasta üzerinde sakinleştirici etkisi olduğu görünmüştür ve ayrıca cinsel istekleri için bir çıkış kapısı bulunamayan hastaların cinsel dürtüsünü azaltmıştır. Doktor hastası olan ikiz kardeşlerden birinin kel iken zihinsel engelli diğer kardeşin ise gür saçları olduğunu gördü ve son zamanlarda kullanılan testeronla tedavinin üzerlerindeki etkilerini saptamaya karar verdi. Doktor saçlı kardeşe neler olacağını görmek için testeron enjekte etti Haftalar içinde çocuğun aynı sağlıklı kardeşinde olduğu gibi kalıcı saçları hariç diğer bütün saçları döküldü. Daha sonra, doktor bu sürecinin durup durmayacağını görmek için testeron vermeyi durdurdu fakat kelleşme süreci devam etti ve hasta bir daha eski saçlarına kavuşamadı. Şu çok açıktı ki; eğer saç kaybı bi kere başlamış ise testeronu azaltmak saç dökülmesini yavaşlatır ya da durdurur fakat ölü folikülleri yeniden canlandırmaz.

Androgenetik (kalıtımsal) saç dökülmesini direk olarak etkileyen hormon aslında testerondan çok dihidrotestesteron(DHT) dir. DHT 5-alfa redüktaz enzimi ile testerondan oluşur. DHT saç foliküllerindeki hücreler üzerindeki özel alıcı bölgesine tutunarak kellik ile bağlantılı önemli değişikliklere sebep olur. Erkeklerde 5-alfa redüktaz işlevi saç dökülmesi olan alanda daha fazladır. Bu durum erkeklerin yaşadığı genetik saç dökülmesinin sebebini açıklamaktadır. Propecia bu enzimi bloke ederek etki gösterir. DHT hormonu ayrıca anagen( büyüme) döngüsünün uzunluğunu azaltır ve telogen( dinlenme ) safhasını artırır, böylece her yeni döngüde saçlar gitgide kısalır.

İlginç olarak testeron koltuk altı ve genital kılları etkilerken oysa DHT sakal, kol,bacak ve gövde kılları ile kalıtımsal saç dökülmesi ve yaşlılarda görülen burun ve kulak kıllarının oluşumundan sorumludur. Androjen saçlarımızın uzamasından değil dökülmesinden sorumludur.

Yaş

Sadece genler ve hormonlar saç dökülmesine neden olmaz.olması keliğe yol açmak için yeterli nedenler değildir. Bir kişi ergenliğe eriştikten hemen sonra, saç dökülmesi olabilmesi için hassas saç foliküllerinin hormonlara bir süre daha maruz kalması gerekir. Bu etkilerin kendilerini ortaya çıkardığı yaş kişiden kişiye değişir ve bu kişinin genetik yapısına ve kan dolaşımındaki testeron seviyesine bağlıdır.

Saç dökülmesi bir anda ya da düzenli bir periyodda olmaz. Saçları dökülen kişiler yavaş, hızlı ve hatta durağan periodlar geçirirler. Saç dökülmesini hızlandıran ya da yavaşlatan nedenler henüz bilinmemektedir fakat insanların yaşlandıkça toplam saç hacminin düşeceği bilinmektedir.

Ortada genetik bir kellik yoksa bile, hastaların yaşlarından dolayı, her folikül bölgesindeki bazı saçlar yavaş yavaş küçülmeye başlar(enden ve boydan). Sonuç olarak, her grup kalıcı ve kırılan saçlardan oluşmaya başlar ki bu da o bölgenin daha seyrek görünmesine neden olacaktır. En sonunda, kırılan saçlar yok olur ve gerçek folikül uniteleri sayıca azalır. Bütün yetişkinlerde, bütün kafa derisi bu yaşlanma evresini yaşar ve bu yüzden donör bölgesi bile kalıcı değildir fakat zaman içerisinde yavaş yavaş bir miktar incelir. Neyse ki; çoğu kişide donör bölgesi yeteri kadar kalıcı olmaktadır ki bu durum hasta yetmişinde olsa bile saç ekimini yapılabilmesini sağlar.
 
  • Polls
  • Google Maps
Saç ekiminde sizin için en önemli kriter nedir?
 

Aşağıdaki resme tıklayarak kliniğimizin uydudan görünüşünü ve haritadaki yerini kolayca bulabilirsiniz.

Saç ekimi Ankara Civaş Clinic- uydu görüntüsü

Saç Multimedya merkezi

saç ekimiKellik - Neden olur?

Kel olup olmayacağımızı  en çok genlerimiz karar verir. Niçin temel faktör genlerimizdir,  öğrenin ...İzle...

 

 

saç ekimiDHT hormonu-Esas suçlu!

DHT hormonunun savunmasız folliküller üzerinde nasıl rol oynadığını, onları nasıl bozduğunu öğrenin....İzle...

 

 

saç ekimiSaç nakli nasıl yapılıyor?

Saç naklinde kelliğe dirençli saç folliküllerinin kel olan bölgelere yeniden nasıl yerleştirildiğini öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiMükemmel saç nakli

Folliküler ünite saç naklinin doğal bir saçın aynısını nasıl yapabileceğini öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiSaç nakli ile neler yapılabilir?

Saç kaybınızın derecesine göre, saç nakli ameliyatının doğal saça uygun olarak nasıl başarılı sonuç vereceğini  öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiGörünüşü tekrar yaratma

Saçınızın orjinal yoğunluğunun yarısı kadar  follikülün yeniden dağıtılmasında bile tüm görünüşünüzün nasıl değişeceğini  öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiSaç onarım planı yapma

Bir doktorun konsültasyonu sayesinde  kendinize nasıl tam bir saç onarım planı yapabilirsiniz öğrenin ...İzle...

 

 

saç ekimiİhtiyacınız olan graftları hesaplama

Graft hesaplama makinasıyla saçlarınızın kaç adet grafta ihtiyacı olduğunu hesaplayın...Hesapla...

 

 

Syndicate

Üyesi olduğumuz kuruluşlar

Lazer epilasyon

Lazer epilasyon, lazerle epilasyon, lazerli epilasyon

www.lazer-epilasyon.com

Bayanlarda olduğu gibi erkeklerde de kolayca  uygulanabilen lazer epilasyon ile istenmeyen kıllar kolaylıkla  yok edilmektedir. Lazer epilasyon, bir krem ya da iğne kullanmanızı gerektirmeyen, acısız bir yöntemdir.

Ankara estetik

burun estetiði, göðüs estetiði, estetik burun

www.ankaraestetik.com

Burnunuzu beğenmiyorsanız, rhinoplasty adı verilen burun estetiğinden yararlanabilirsiniz. Göğüs estetiği ile de göğsünüzü büyütebilir ya da küçültebilir, kendinize olan öz güveninizi yeniden kazanabilirsiniz.

Ücretsiz konsültasyon

demo9

Online Konsültasyon Formu 

Saç ekimi, lazer epilasyon ve estetik operasyonlarla ilgili aklınıza takılan sorular varsa bilgi almak için doktorumuza soru yöneltebilirsiniz. Doktorumuz sorularınızı cevaplamaktan memnunluk duyacaktır.