• Türkçe
  • English
Saç dökülmesinin klonlama ile tedavisi E-posta

Klonlama nedir?

Klonlama, bir şeyin genetik olarak aynısının kopyalanmasıdır. İlk klon meşhur Edinburgh koyunu Dolly’dir. Teknik olarak annesinin aynısı olmasada ( ki bu yüzden gerçek kopyalama sayılmaz), somatik hücrelerin yaşlı bir organizmada potansiyelini kaybettiğine dair görüşün aksini ispatlamıştır. Bilim adamları; akciğer, karaciğer ya da vücüdun herhangi bir hücresinin bir kere bölündüğünde, hücre içindeki diğer genler aktif olmadığından bunun kalıcı olarak devam edeceğine inanırlar.

Dolly ile birlikte, bilim adamları yaşlı koyunun hücre çekirdeğinden aldıkları genetik materyalleri, çekirdeği ve genetik materyallerin alındığı bir yumurtaya aktarmışlardır. Donor hücrelerinden alınmış DNA içeren yumurta kimyasal maddeler veya elektrik akımı ile hücre bölünmesinin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Klonlama ve Genetik Mühendisliği

Genetik mühendisliğinde, bütün organizmanın kopyalanmasının yerine, belirli bir hücrenin DNA’ sı değiştirilirek genetik bozuklukların düzeltilmesi için protein üretimi sağlayarak organizmada gerekli değişiklikleri yapar. Genetik mühendisliğinde ilk adım organizmada bozukluğa neden olan genin ayrılmasıdır. İkinci adım bu genin kopyalanmasıdır. Son adım ise, bu geni hücre içerisine yerleştirmektir, böylece fonksiyonu değişir.

İnsanlarda saç dökülmesine neden olan gen Colombia üniversitesindeki Dr. Angela Christiano tarafından bulunmuştur. Bu genle insanlar saçlı doğar sonradan bu saçlar dökülür ve geri uzamaz. Bilim adamları insanlarda 8p21 kromozomundaki hastalığı tanımladılar ve bir fareye saç dökülmesine neden olan bu geni kopyaladılar. Fakat birinde saç dökülmesine neden olan bu gen diğerinde aynı etkiyi göstermemiştir. Halen, Dr Christiano’ nun laboratuarı çalışmalarına devam etmektedir.

Hedgehog pathway adlı yeni ilaç bir farede saç büyümesini sağladığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda, uygulanan ilacın farede saç foliküllerinin dinlenme evresinden büyüme evresine geçişini sağladığı görülmüştür. Fakat bu teknoloji insanlarda henüz uygulanamamaktadır.

Klonlama hala bir deney sürecindedir. Birkaç başarı sağlansa da, klonlamanın saç ekiminde kullanılması için hala çalışmaya ihtiyaç vardır.

Saç çoğaltma nedir?


Saç çoğaltmasında, saçlı deriden yada göğüsten koparılan kılların kafadaki açık alana ekilmesidir. Bu uygulamada, saç folikülü bazındaki gelişme hücrelerin saçlarla birlikte çıkabileceği yönündedir. Bir saç ekildiğinde oradaki hücreler yeni bir folikül oluşturmaktadır. Teoride, bir doktor mikroskop ile hangi saçların kök hücresi olduğuna karar verebilmektir. Bu prosedüre saç çoğaltma adı verilir.

Saç çoğaltımı farklı bir tekniktir. 3 aşama içerir. Saçların çıkarılması, Saç folikül hücrelerinin kültürü, Kültür hücrelerinin başın ön tarafına ya da saçın zayıf olan alanlarına ekilmesi.

Resim: Saç çoğaltmanın resimsel şeması

sac ekimi, sac cogaltmaSaç çoğaltımı yeni bir teknolojidir. Diğer doku mühendisliği projeleri gibi, tutarsız, belirgin olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalınabilmektedir.

Farklı hücre kültür tipleri vardır. Bu yüzden hücre kültür kompozisyonu kişiden kişiye değişmektedir. Ayrıca sonuçlar çıkarılan saçın kalitesi ve nerden alındığı ile ilgilidir.

Saç çoğaltmanın saç dökülmesine çare olacağı konusundaki gelişmeler hızla ilerlemekte olup henüz tam olarak neticeleri ortaya çıkmamıştır.

Saç çoğaltma ve klonlama konusundaki gelişmeler gelecekte saç ekimi için en büyük problemi teşkil eden saç kökü sayısı konusundaki sınırları ortadan kaldıracaktır.

 
  • Polls
Saç ekiminde sizin için en önemli kriter nedir?
 

Saç Multimedya merkezi

saç ekimiKellik - Neden olur?

Kel olup olmayacağımızı  en çok genlerimiz karar verir. Niçin temel faktör genlerimizdir,  öğrenin ...İzle...

 

 

saç ekimiDHT hormonu-Esas suçlu!

DHT hormonunun savunmasız folliküller üzerinde nasıl rol oynadığını, onları nasıl bozduğunu öğrenin....İzle...

 

 

saç ekimiSaç nakli nasıl yapılıyor?

Saç naklinde kelliğe dirençli saç folliküllerinin kel olan bölgelere yeniden nasıl yerleştirildiğini öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiMükemmel saç nakli

Folliküler ünite saç naklinin doğal bir saçın aynısını nasıl yapabileceğini öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiSaç nakli ile neler yapılabilir?

Saç kaybınızın derecesine göre, saç nakli ameliyatının doğal saça uygun olarak nasıl başarılı sonuç vereceğini  öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiGörünüşü tekrar yaratma

Saçınızın orjinal yoğunluğunun yarısı kadar  follikülün yeniden dağıtılmasında bile tüm görünüşünüzün nasıl değişeceğini  öğrenin...İzle...

 

 

saç ekimiSaç onarım planı yapma

Bir doktorun konsültasyonu sayesinde  kendinize nasıl tam bir saç onarım planı yapabilirsiniz öğrenin ...İzle...

 

 

saç ekimiİhtiyacınız olan graftları hesaplama

Graft hesaplama makinasıyla saçlarınızın kaç adet grafta ihtiyacı olduğunu hesaplayın...Hesapla...

 

 

Syndicate